Vaccination är en bra livförsäkring

Det är fortsatt väldigt låg smittspridning i Norrbottens jämfört med resten av Sverige. I Gällivare kommun har vi ett nytt fall denna vecka.


Kurvan för smittspridning är nästintill identisk med föregående år, där Norrbotten hade en hög incidens under våren men låga smittotal under sensommar och tidig höst.
Just nu är belastningen på slutenvården låg, i länet vårdas en person på C-IVA, men under hösten finns det risk för ett ökat antal covid-19 fall. En ökning som kan medföra vårdbehov och även dödsfall. Detta gäller framför allt bland de som ännu inte hunnit eller valt att inte vaccinera sig. Därför är det viktigt att icke immuna personer fortsätter att leva restriktivt och försöker undvika att bli smittade.
- Det är en otroligt bra livförsäkring att vaccinera sig. Bättre än säkerhetsbältet i bilen skulle jag vilja säga, säger smittskyddsläkaren Anders Nystedt.

Vaccination

Som tidigare uppskattas alla i målgruppen vara vaccinerade med två doser under oktober månad. Till och med vecka 35 har cirka 336.000 doser givits i Norrbotten, vilket innebär att drygt 72 procent är fullvaccinerade.
- Under oktober månad kommer en tredje påfyllnadsdos ges till de med nedsatt immunförsvar. I Norrbotten handlar detta om 1500-2000 personer, säger Pia Näsvall vid region Norrbotten.

Smittskyddsläkaren Anders Nystedt är nöjd med vaccinationsviljan hos ungdomarna;
- Det verkar finnas en god vaccinationsvilja hos ungdomarna och det tycker jag att vi ska hurra för. Det är bra att ungdomarna vaccinerar sig ur många synpunkter, men främst ur smittskyddsperspektiv, säger smittskyddsläkaren.

Bromsa och begränsa smittspridning genom att:

• Ta ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19.
• Stanna hemma om symtom som kan tala för covid-19-infektion.
• Gå och testa dig om du har symtom på covid-19.
• Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus. Undvik trängsel.
• God handhygien kan förebygga smitta.
• Om du umgås med andra än de du normalt träffar – gör det på ett smittsäkert sätt och i mindre grupper.
• Håll dig uppdaterad om vilka rekommendationer som gäller från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd.
 Tack för allt du gör för att förhindra spridning