Vaccination i Gällivare

Covid-19 vaccination för brukare inom kommunens särskilda boenden har nu kommit till Gällivare. Vaccination kommer att ske på Forsgläntan, Älvgården, Hedgården och Enen.

Vaccination i denna omgång är beräknad att räcka alla brukare på dom särskilda boendena. Någon mer detaljerad tidsplan redovisas inte då antalet vaccinationsdoser som anländer per vecka kan variera. Om du som anhöriga har frågor kontaktar du ansvarig sjuksköterska på det aktuella boende.

Doser i länet
Norrbotten ska få totalt 9225 doser under januari och 89 250 doser under februari, förutsatt att Sverige får de utlovade antalet. Alla som vaccinerar sig behöver två doser.

I först hand vaccineras nu (prioritering beslutad av Folkhälsomyndigheten)

  • Personer på SÄBO och de som har hemtjänst
  • Vård och omsorgspersonal som arbetar nära personer ovan
  • Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst

Kommunens planering är styrd av den nationella planeringen, att Sverige får rätt antal köpta doser. Vi följer Folkhälsomyndighetens vaccinationsplan om vilka grupper som ska prioriteras. Vi lägger löpande ut information på hemsidan så snart vi vet när nya doser anländer till kommunen och vilka som står på tur att vaccineras.