Information gällande förskolor och skolor avseende Coronaviruset

Lapplands kommunalförbund övergår från och med den 18:e mars (på Folkhälsomyndighetens rekommendation) till distansundervisning tills vidare. Detta gäller gymnasieskola och vuxenutbildning.

Rekommendationen syftar till att bromsa takten i spridningen av covid-19 i samhället, och att därmed avlasta sjukvården och skydda de mest sårbara från att smittas.

– Det är rimligt i det här läget att uppmana gymnasieskolor, universitet och högskolor till en omställning till distansundervisning. Då kan undervisningen bedrivas utan att elever och studenter samlas i klassrum och lärosalar, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Gymnasieelever och studenter är inte i behov av omsorg, till skillnad från barn i grundskolans tidiga årskurser. Både gymnasieskolor, universitet och högskolor samlar också elever och studenter från upptagningsområden som är mycket större än grundskolans.

Mer information finns på Lapplands kommunalförbunds webbsida:


Gällivare kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset covid-19

Regeringen har öppnat för en ökad flexibilitet för huvudmannen med anledning av spridningen av coronaviruset (covid-19). Den förordning som regeringen har beslutat om kan tillämpas i fyra olika situationer. Det handlar om när en huvudman på grund av coronaviruset håller eller har hållit en skola stängd:

  • på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten
  • efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning
  • därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat
  • på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter har det ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller skolan dessutom en viktig funktion. De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan.

För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal fortsatt vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till förskolan eller skolan.

Om ett barn eller en elev insjuknar under dagen ska denne gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då barnet/elevens vårdnadshavare. Personalen bedömer även om en elev kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Elevhälsan på skolan samverkar med skolledningen kring smittskydd och hygien i skolan, utifrån råden från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsenheten. Vi ser regelbundet över våra rutiner för att minska risken för smittspridning.

Barn- och utbildningsförvaltningen har en beredskapsplan för att hålla verksamheterna öppna även om många medarbetare blir sjuka. Vi förbereder oss också för att agera om Folkhälsomyndigheten fattar nya beslut som påverkar vår förvaltning.

På www.krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.

Övrig information finns att tillgå på webbsidor här nedan:

 

Man kan även ringa 113 13 för att ställa frågor.

Mer information från regeringen hittar du här: