Vad gör Gällivare kommun?

I Gällivare kommun finns det planer och rutiner inom de kommunala verksamheterna för att hantera den här typen av situationer. Alla förvaltningar uppdaterar sina kris- och beredskapsplaner samt genomför risk- och konsekvensanalyser med anledning av Covid-19. 

Kommunen bevakar och tar höjd för att läget kan förändras. Rådet från nationella och regionala myndigheter är att kommunala verksamheter ska fortsätta som vanligt till dess att annat sägs.

Gällivare kommun följer utvecklingen och fattar via sin krisledning löpande beslut om hur kommunen ska agera. Kommunen genomför även regelbundna samverkanmöten med Region Norrbotten, Länsstyrelsen och övriga kommuner och aktörer i Norrbotten. Gällivare kommun samverkar även med andra samhällsaktörer för att få en aktuell lägesbild inom kommunen som geografiskt område.

Hur ser Gällivare kommuns beredskap ut?
Gällivare kommuns beredskap är god och det sker löpande avstämningar med Regionen och Länsstyrelsen i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vad händer om en anställd på Gällivare kommun smittas?
Gällivare kommun följer de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och uppmanar personal som uppvisar symptom på sjukdom att stanna hemma från arbetet.

Varför stänger inte Gällivare kommun skolor och förskolor?
Folkhälsomyndigheten rekommenderar i nuläget att inte stänga skolor och förskolor. Gällivare kommun följer dessa rekommendationer. Vi följer kontinuerligt förändringar som sker.

Uppdaterad information 2020-03-27 kl. 15:00