Utställningar


Trapphus 1½:

Myggutställning

Våning 2:

Reception och butik 
Handelsboden och Skolsal från 1920-talet
Utställningshall 1 och 2, aktuellt: Lena Sellstedt Spegelbilder och Stina Edin Slarvigt och trasigt men lite mera hel. Utställningarna pågår till 5 oktober.

Korridoren: Fotoutställning, i korridoren har vi två utställningar per år som visar våra samlingar

Trapphus 2½:

Utställning om Romer i Sverige

Våning 3: Basutställningar

- Samisk kulturhistoria
- Skogen, djur och natur
- Våra gruvor