Konstsamling

Gällivare kommuns konstsamling

 
På uppdrag av Barn-utbildning och kulturnämnden fattar Kulturledningsgruppen beslut om inköp av kommunens konst. Konsten som köps in är ofta av lokala konstnärer men även kvalitativt goda verk av konstnärer utifrån. Konsten placeras i kommunala lokaler.

All kommunal konst finns i ett dataregister med uppgifter om verket: konstnär, titel, pris, tillkomstår, inköpsår, material, var verket finns placerat, eventuell skador och åtgärder av skador. Vi samarbetar med konstinstitutioner, konstnärer och konstföreningar för att stödja konsten genom utställningar, föreläsningar med mera.

Ansvarig för konstsamlingen är museiintendenten har du frågor rörande kommunens konstsamling?
Ta kontakt via e-post Björn.Pettersson@gallivare.se

Har du frågor rörande skulpturer eller offentlig konst utomhus?
Ta kontakt via e-post
jerker.johansson@gallivare.s

Har du konst i din verksamhet och skall flytta?
Vid flytt skall museiintendenten kontaktas och det skall föras en konstruktiv dialog om vad som skall ske med konsten. Det vill säga om den skall medfölja eller återlämnas till kommunen. Återlämning av mindre konstverk som till exempel målningar skall lämnas på Gällivare museum under ordinarie öppettider.