Intresseanmälan kontnärlig gestaltning

Gällivare kommun bjuder in yrkesverksamma konstnärer i Norrbotten att anmäla intresse för skissuppdrag avseende konstnärlig gestaltning

Gällivare kommun bjuder in konstnärer i Norrbotten att skicka in intresseanmälan till att skissa till utsmyckning till det nya äldreboende Forsgläntan som bl.a. kommer att ersätta Gunillahemmet i Malmberget. Äldreboendets närområde omfattas av naturmiljö omgiven av Vassaraälven, Dundret och kringliggande skog.

Gällivare kommun söker genom Kulturförvaltningen konstnärligt gestaltning till Forsgläntans inomhusmiljö. Konstverken kommer att vara placerad på entréplan, stora samlingssalen och på centrala delar av boendet. Gestaltningens storlek bestäms i samråd med referensgruppen.

Ledord i arbetet
Konsten ska ha en förskönande funktion för rummet samtidigt som det skapar ett meningsfullt sammanhang, ge mervärde och inspirera Forsgläntans boendes vardag. Konsten ska ha en genomtänkt och sammanhållande tema. Som uppfyller konstnärlig kvalité, långsiktigt och hållbart miljötänk i det offentliga rummet, som har en given platsanknytning och tar hänsyn till platsens arkitektur.

Vi ser gärna att du hämtar inspiration från våra lokala tillgångar, som den industriella gruvnäringen, den samiska kulturen och det mångkulturella samhället. Gestaltningen får gärna vara taktil som bl. annat förekommer iett nydanade arbetsätt.

Konstnärliga gestaltningar

Uppdrag: Skisser gestaltningsuppdrag för Forsgläntan, entréplan och samlingssal

Kvalificering och urval

Sökande skall:

- vara professionellt verksam konstnär i Norrbotten eller ha ett motsvarande gestaltande yrke
- ha konstnärlig högskoleutbildning eller dokumenterat konstnärskap motsvarande medlemskap i KRO.
- vara registrerat för F-skatt, alternativt arbeta via företag med F-skatt

Urval
Tre konstnärer kommer att väljas ut för vidare bedömning. Urval kommer att ske en vecka efter avslutad inlämningstid av en jury.
Juryn består av professionell verksamma konstnärer och tjänstemän.

Intresseanmälan
Intresseanmälan till uppdragen ska ske i form av portfölj i A4 format inklusive text och eller bild skickas till:

Konstnärlig gestaltning Forsgläntan
Gällivare kommun Karina Jarrett
98281 Gällivare


Intresseanmälan skall innehålla

- Max tre 3 st bilder av tidigare arbeten i A4 format inklusive beskrivande text
- Text som beskriver idén för uppdraget, max en A4 (om du redan i det här skedet har en idé till skiss)
- Kopia på F-skatt sedel eller intyg som styrker arbete via företag som innehar F-katt sedel.
- Namn och kontaktuppgifter samt e-post och person – och eller organisations nr.

Urvalsprocess och avslut
Sökande konstnärer kommer informeras senast vecka 15. SEnast 31 mars 2017 vill vi ha din intresseanmälan . Ange om materialet ska returneras.

För ev. frågor och mer information kontakta:

Karina Jarrett
Mail: karina.jarrett@gallivare.se
Tfn: 0970 818 365
Mobil: 070 5113590