Kulturskolan

Kulturskolan är i dag kommunens största och viktigaste verksamhet när det gäller musik, dans och drama för barn och ungdomar. Vi är i dag en av de största arrangörerna när det gäller kulturaktiviteter och vår utåtriktade verksamhet är mycket omfattande och framgångsrik.

Vi bedriver också ett nära samarbete med grund- och gymnasieskolan. I grundskolan arbetar vi med att få i gång estetiska lärprocesser.

Vi har också ett samarbete med andra kommuner, kulturföreningar  och ett kulturpartnerssamarbete med flera företag.

Kulturskolan är och förblir en mycket viktig verksamhet för utvecklingen av Gällivare Kommun som helhet.  

 

Kulturskolans verksamheter

Drama

I ämnet drama får du bekanta dig med nya uttrycksformer där man använder sig av sin kropp och röst, smink, roliga kläder och inte minst fantasin. Det finns inga gränser för vad man kan göra. Drama kan utövas av små eller stora grupper och är ett mycket effektivt redskap för att göra skolämnena roligare och lättare att lära sig.

Kontaktperson: Eva-Lena Björkman

Dans

Dansen får man möta i skolan, främst de yngsta eleverna har kontinuerliga lektioner genom vår Dans i Skolan verksamhet. Vi arbetar med kroppmedvetenhet, integrerar matte och svenska. De äldre eleverna möter dansen på temadagar och i olika projekt. Vi har uppvisningar för varandra och ibland gör vi "Shower"

Kontaktperson: Anna Åsdell

Blåsensembler

Inför Rotarykonsert och läger / turné sätts blåselever samman i ensembler. 

Att spela blåsinstrument innebär ofta att man kommer in i samspel med andra på ett tidigt stadium, något av det viktigaste när man vill utveckla sitt musicerande. Därför kommer kulturskolan att fortsättningsvis satsa hårt på att elever skall spela blåsinstrument, det ger bredd och kvalité till vår verksamhet.
Blåsundervisningen är idag inriktad på saxofon och klarinett. Nybörjarundervisningen kan ske i mindre grupp om 2-4 elever där notläsning, blåsteknik, musikaliskt kunnande och låtspelande har sin tyngdpunkt. Om något år sker mer avancerad musikundervisning med improvisation som tyngd. Eleverna erbjuds, i mån av plats, att deltaga i blåsorkester och/eller i jazzensemble.

Jazzgrupper

Jazzensembleverksamheten har alltid varit en viktig och framgångsrik verksamhet. Ungdomar i åldrarna 12-18 år träffas en gång veckan och repeterar.Grupperna ansluts till ett ungdoms jazznätverk " Blue Bird" i Norrbotten. 
Där det förekommer läger och turné verksamhet.                           

Jazzgrupperna leds av Tomas Henriksson och Urban Uvemo.

Körer

I dag erbjuder nästan alla skolor frivillig körsång. Våra sånglärare på kulturskolan håller i arbetet och vi ser körverksamheten i skolan som en mycket viktigt resurs inte bara för avslutningar och uppträdanden utan också som bra satsning för att använda sin röst och utveckla sitt språk.

Från skolkören har man också ett bra forum att växa in i vår kvällskör.

Kontaktperson: Pernilla Fagerlönn

Musikproduktion

Vi testar och lär oss olika tekniker ( progam/appar) och metoder för att sedan lära oss att skriva och prodcera musik. Från åk 6 och uppåt


Kontaktperson: Johan Svanlund- Karlsson