Kulturskolan

Kulturskolan är i dag kommunens största och viktigaste verksamhet när det gäller musik, dans och drama för barn och ungdomar. Vi är i dag en av de största arrangörerna när det gäller kulturaktiviteter och vår utåtriktade verksamhet är mycket omfattande och framgångsrik.

Vi bedriver också ett nära samarbete med grund- och gymnasieskolan. I grundskolan arbetar vi med att få i gång estetiska lärprocesser.

Vi har också ett samarbete med andra kommuner, kulturföreningar  och ett kulturpartnerssamarbete med flera företag.

Kulturskolan är och förblir en mycket viktig verksamhet för utvecklingen av Gällivare Kommun som helhet.  

 

Kulturskolans verksamheter


Musik

Instrumentallektioner Kulturskolan arrangerar sång och instrumentallektioner i klassisk, pop, rock, folk och jazz. 

 • Sång 

 • Piano 

 • Gitarr, bas

 • Saxofon, klarinett 

 • Trummor, slagverk  

 

Jazzensemble 
Jazzensemble består av elever från kulturskolan och leds av Tomas Henriksson, i 3 olika åldersgrupper och svårighetsgrader. Vi jobbar med färdiga arrangemang och utvecklar så småningom improvisation och spel i olika gener och spelstilar. Ingår i ett större nätverk i Norrbotten, Blue Bird. 

 

Körsång 

Little Big Voices är Kulturskolans kör för alla som går i årskurs 3-5.

Musikproduktion på Kulturskolan finns i två olika format:  
Dels individuella lektioner som elever kan söka till precis som med vilket instrument som helst. Här träffar man läraren en gång/vecka och får lära sig att skapa musik med digitala verktyg. Allt från att jobba med att sammansätta färdiga loopar, till att lära sig teori och låtstruktur för att skriva egen musik. 
Kulturskolan gör även projekt i grundskolan, där vi jobbar med digitalt skapande med hela klasser. 

Vi erbjuder även frivillig verksamhet i studiomiljö. Där får eleverna chans att gå kurser i t.ex. inspelning och mixning, och lär sig hur man spelar in musik och går från en låtidé till en färdig produkt. Elever har även möjlighet att få spela in i studio, både individuellt och med sina grupper/orkestrar/körer m.m. 

Rock- & popensemble 
Rock- & popensemble är för dig som vill spela eller sjunga tillsammans med andra i populärmusik-genrer. Vare sig du gillar country eller hårdrock, nybörjare eller erfaren så lär man sig och utvecklas mycket av att spela i grupp. Om du själv vill hitta en grupp att spela med eller om ni är ett kompisgäng som vill börja spela tillsammans spelar ingen roll, båda sätt fungerar! 
 
Drama/teater 
Inom teater och drama får eleverna använda kroppen på ett kreativt sätt. Utveckla sin fantasi, gestalta olika roller, improvisera och uttrycka sig på scen. Genom lekar och övningar får de öva upp sin förmåga i socialt samspel och samarbete och utveckla sitt självförtroende. Får en bra grund i röstteknik och vana att tala inför andra personer. 
Parallellt med teaterövningar arbetar gruppen fram en föreställning som utgår från elevernas egna tankar och fantasier.  

Dans 
Dansen får man möta i skolan genom vår dans i skolan verksamhet som riktar sig främst till de yngre barnen. De äldre barnen möter dansen på temadagar och i olika projekt. Vi arbetar med kroppsmedvetenhet, skapar danser och har uppvisningar "Shower" 

För mellan- och högstadiet finns kvällskurser där fokus ligger på modern dans, show och street. Vi arbetar aktivt med sceniskt uttryck och det egna skapandet. 

Byakult 2.0 
Byakult 2.0 är ett kulturprojekt som riktar sig till alla barn, unga och vuxna i kommunen. Genom att använda sig av estetiska uttryck får deltagarna i projektet utveckla sig som individer, stärka självkänslan, men kanske framför allt tillsammans skapa och visa på den kraft som vi har. 
Hela projektet bygger på ett underifrånperspektiv. Det betyder att alla i projektet själv ska bygga upp Byakult, dess innehåll och genomförande. Byakult gör det också möjligt för entreprenörer, föreningar, eldsjälar m.fl. att ingå under samma paraply för att få en samhörighetskänsla. Samtidigt visa att allt är möjligt framför allt när man gör saker tillsammans. 

  

Lärare:

 • Luigi Bozzolan: Piano (klassisk, jazz, pop), keyboard och  musikteori. Ensembleledare i jazz, pop och rock. Pianist i körverksamheten. Läs mer www.luigibozzolan.com 

 • Andreas Landström Slagverk. Verksam i olika ensembler.

 • Johan Svanlund-Karlsson: Gitarr, musikproduktion, studioverksamhet och ljudteknik. Ensembleledare inom rock- & pop. 

 • Margareta Gundmalm (Tjänstledig) Danspedagog i barndans, jazzdans, modernt, improvisation och komposition.

 • Anna Åsdell (vikarie för Margareta) Dans i skolan, leder gruppverksamhet kvällstid. Interaktiva föreställningar.

 • Pernilla Fagerlönn Sångpedagog och körledare. 

 • Urban Uvemo: Gitarr, bas. Ensembleledare inom jazz och blås. Service och underhåll på instrument och utrustning. 

 • Tomas Henriksson saxofon och klarinett. Ensembleledare inom jazz och blås.

 • Jerker Johansson: Samordnare inom kulturskolan. 

 • Örjan Johansson: gitarr, ensembleledare inom rock.

 • David Väyrynen: Verksam i projektet Byakult. Kreativt/skrivande. 

 • Eva-Lena Björkman: Projektledare i Byakult. Drama/ teaterledare och musik.

 • Anette Askebrand: administrator i Byakult. Drama/teaterledare.