Landsbygdens ÅVC

Här kan hushållen sortera sitt avfall som sedan körs in till Kavahedens avfallsanläggning där avfallet vägs och läggs på mellanlager innan det bearbetas eller körs vidare.

Driften av byarnas centraler görs på entreprenad. Det är entreprenörernas jobb att hålla öppet, sköta om centralerna, se till att tömning sker och informera alla besökare om hur de ska sortera sitt avfall.

Följande fraktioner kan du som besökare sortera ditt avfall i :

  • Metallskrot
  • Träavfall - obehandlat trä, behandlat trä, grenar och kvistar
  • Brännbart grovavfall
  • Sammansatt och överstort avfall - möbler, heltäckningsmattor, slangar, presenningar
  • Stengods - keramik, porslin, tegel
  • Deponi
  • El-avfall inklusive ljuskällor och vitvaror
  • Farligt avfall
  • Bilbatterier
  • Småbatterier

OBS!

Fortsättningsvis kan vi inte ta emot trädgårdsavfall (kompost och gräsklipp) på centralerna. Utan hoppas på att var och en kan kompostera eller på annat sätt återföra näringen till naturen. Det går heller inte att lämna osorterat avfall, utan allt måste sorteras.