Väga

Under ett år väger vi in ungefär 20.000 lass med avfall på Kavahedens avfallsanläggning.

En 24-meters våg väger hela lastbilsekipaget. Vid vägningarna kommer en invägning och utvägning att ske av fordonen för att kunden ska få betala den exakta vikten av det avlämnade avfalllet. Avfallet tippas sedan på olika mellanlagringsytor för vidare behandling/bearbetning innan det körs vidare för att återanvändas, återvinnas eller brännas.

Träavfallet flisas på plats, det obehandlade träavfallet används till komposten. Det behandlade träavfallet skickas till förbränning. Metallskrotet skickas till Skelleftehamn för sortering och återvinning.

Det kostar alltid mer att köra in blandat avfall än sorterat avfall eftersom avfallet då måste sorteras i efterhand med grävmaskin.Det blir aldrig lika bra som om avfallet skulle ha källsorterats på företaget. Det är smartare att sortera där avfallet uppstår, både miljömässigt och ekonomisk sett.