Märkning av gröna tunnan

Gällivare Kommun har köpt in inrapporteringssystemet TWS för märkning av samtliga kärl för hushållsavfall. Kommunens ArbetsMarknadsAvdelning, AMA, 
har hjälpt kommunen att märka kärlen som är cirka 7000 st.

Alla kärl: egnahemmens, fritidshusens och flerbostads-husens har märkts med en RFID transponder och ett databaserat klistermärke med uppgifter om adress, tömningsintervall, kärlets storlek och abonnentnummer.

Nu är kärlmärkningssystemet igång fullt ut.
Varje tömning av enskilt kärl registreras med kund, datum, klockslag samt  avvikelse ifall kärlet inte går att tömma. Kärl; ej utdraget, blockerat, felvänt, snö & halt, fastfruset, överfullt. Allt detta och mycket mer kan utläsas av oss på renhållningen.


Kontakt!

Saknar du kärl och vill bli kund anmäl detta till:
Eva Engström , tfn 0970-818 208

 

K-märkt

Om en tunna är K-märkt betyder det att avfallslämnaren komposterar själv och att tömning sker 1 ggr/mån.

S-märkt

Kärl märkta med S har sommartömning och töms mellan veckorna 22-39.

 


Utbyte av kärl, nytt abonnemang, reparationer, vid förändring av kärlantal eller intervall kontakta:

Eva Engström
Tel: 0970-818 208