El-avfall

Det finns ett producentansvar för el-produkter och Sveriges kommuner samverkar med producenterna om insamlingen av hushållen el-avfall. Lämna därför ditt el-avfall till den bemannade återvinningscentralen. El-avfall är enkelt uttryckt kasserade el-produkter, produkter som behäver elektrisk ström för att fungera. De drivs alltså av batteri eller har en sladd.

Visste du att...

El-avfall består till 99 procent av material som kan återvinnas. Den resterande procenten utgörs av farliga ämnen som till exempel kvicksilver, PCB, kadmium och bromerade flamskyddsmedel.


Elektriska produkter omfattas av producentansvar. El-kretsen är ett servicebolag för insamling och återvinning av dessa produkter.

El-kretsen