Hushållssopor/ brännbart

Kommunen är ansvarig för att ta hand om allt hushållsavfall i kommunen och har monopol på hushållsavfallet. Hushållsavfallet hämtas av kommunens entreprenör och ska läggas i godkända kärl, max storlek är 660 liter.

Hushållsavfallet körs, efter omlastning, till Kiruna värmeverk för förbränning och energiutvinning. I hushållsavfallet får endast utsorterat brännbart avfall finnas. Observera att inga returmaterial får slängas i hushållssoporna inte heller farligt avfall eller grovsopor. Max storlek är 30x30x30 cm.

Hushållssopor tippas av i omlastningsstationen på Kavaheden och lastas sedan om för transport till Kiruna värmeverk.

Ex. på hushållssopor är:                      

  • Servetter och hygienpapper
  • Blöjor
  • Kuvert & post-it lappar
  • Smutsig mjukplast
  • Tyg
  • Disktrasor
  • Städsopor
  • Leksaker i brännbara material
  • Matrester (om du inte komposterar själv).

Kompostering

Den som komposterar kan minska hushållsavfallets vikt med cirka hälften! Förutom att värdefull näring återförs till jorden och växtligheten, minskar mängden avfall som måste tas om hand genom förbränning eller på annat sätt.

Vill du kompostera själv? Fyll i en anmälan och skicka den till Miljö- och byggnämnden. Blanketten hittar du under aktuell rubrik till höger.