Trasiga kärl - byte av lock, hjul och soptunna

Du som har villa/fritidshus har i de flesta fall ett 190 liters kärl. Andra storlekar på kärlen förekommer vilket oftast berör den som bor på landsbygden. 

Anmälan byte sopkärl

Abonnentnummer:
Namn:
Telefon dagtid:
E-post:
Adress där tunnan står:
Kärlstorlek:

Vad är trasigt?: