Vanliga frågor och svar om avfall & återvinning

Vanliga frågor om abonnemang

Jag har märkt att mina sopor har minskat när jag har börjat källsortera. Kan jag få tömning mer sällan eller ett mindre kärl?
Om du komposterar kan du ansöka om att få tömning var 4:e el 8:e vecka istället för varannan vecka.

Du kan också välja att dela kärl med din granne. Fyll i ansökan om gemensamt kärl och skicka till Service- och teknikförvaltningen.

Andra alternativ finns inte i dagsläget. Vi styrs av Gällivare Kommuns renhållningsordning och fastställd taxa. Vi har påbörjat arbetet med att gå igenom renhållningsordningen för att uppdatera och förbättra den. I förlängningen kan det innebära en förändring av avfallshanteringen och taxan.

Vad gör jag om mitt kärl är trasigt?
Fyll i detta formulär så ordnar vi byte av lock, hjul eller kärl.

Vad gör jag om jag vill ha en extra tömning?
Kontaka Eva på ekonomiavdelningen, tel: 0970-818 208 så kan du få en extra tömning av ditt kärl mot en extra debitering.

Företag inom tätorten kan få tömning med tätare intervall.

Vanliga frågor om källsortering

Varför ordnar Gällivare Kommun inte bättre möjligheter och service om man ska källsortera? Det finns ingen sortering där jag bor!
Källsortera är något vi alla är skyldiga att göra i hela Sverige enligt lagar och regler. Det är också en skyldighet gentemot våra barn och barnbarn.

Lagstiftningen gör att olika aktörer har ansvar för olika områden och det är det som har styrt utformningen av alla system för avfall. Kommunen ansvarar för hushållssoporna som du lägger i din gröna tunna, hushållens farliga avfall och grovsoporna.

Producentansvaret gör att en del producenter måste samla in och återvinna sina produkter. När det gäller vissa producenter så samarbetar de med kommunerna när det gäller insamlingen. Ett ex. är el-avfallet.

Bostadsbolaget ska se till så att du har möjlighet att bli av med ditt hushållsavfall men är inte skyldiga att ställa upp kärl för ex. förpackningar och tidningar. Trots att detta är en bra idé då de oftast är mycket billigare att bli av med returmaterial än hushållssopor. Dessutom är det en bra service för hyresgästerna!