Slam från enskild avloppsreningsanläggning

Slam från den enskilda avloppsanläggningen klassas som hushållsavfall vilket innebär att det är kommunalt monopol på tömning av slammet.

Fastighetsinnehavaren/äger en egen slambrunn har ansvaret för att funktionen i anläggningen är tillräcklig vilket innebär att en trekammarbrunn ska ha hela kamrar, cisterner ska vara hela och fyllnadslarmet ska fungera  m.m. 

 Vill du veta mer om olika avloppsanläggningar, se avloppsguiden.se

Tömning avloppsbrunnar

För mer information om planerad tömningstid mm se entreprenörens hemsida på nedanstående länk