Kontakt

Kontakt Gällivare kommun:

Tel: 0970-818 000

E-post post@gallivare.se

 

Tömning avfall 

Frågor om tömning besvaras i första hand av entreprenören 
BDX Miljö AB
Tel: 0970-777 04 eller 0970-777 16

 

Drift av Kavahedens avfallsanläggning

 

Kavahedens vågstation

Tel: 0970-818 985

Enhetschef
Arne Björnfot
Tel: 0970-818 181

Verksamhetsledare
Maria Andersson
Tel: 0970-818 927

Avfallsplanerare 
Irina Liashenko
Tel: 0970-818 919

Landsbygdens återvinningscentraler 

SKAULO
Tfn: 070-531 31 94

ULLATTI 
Tfn: 073-802 56 16

NATTAVAARA
Tfn: 073-802 56 16

HAKKAS
Tfn: 073-802 56 16

DOKKAS 
Tfn: 073-802 56 16

NILIVAARA 
Tfn: 073-802 56 16

Frågor om VA/avfallsräkning

Renhållning
Eva Engström
Tel: 0970-818 208

Vatten
Margona Persson
Tel: 0970-818157

Slamtömning
Britt-Marie Kaati
Tel: 0970-818 000