Återvinningsstationer (ÅVS)

Återvinningsstation (ÅVS) är ett insamlingsställe där man tar emot förpackningsmaterial för fraktionerna, färgat glas, ofärgat glas, metallförpackningar, pappersförpackningar, mjuka och hårda plastförpackningar och tidningar. 

Det finns 22 st återvinningsstationer utspridda i tätorten och på landsbygden som Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar över och skötseln och tömningarna sköts av deras entreprenörer. Tömningsintervallen är anpassat efter hushållens beräknade volymer.

Här finns återvinningsstationerna

Om stationerna

En återvinningsstation är ett insamlingsställe för förpackningar som producenterna själva via materialbolagen, eller ftiab.se ansvarar för. Pengarna kommer från när vi betalar för och köper varan.
 
I dessa stationer kan man lämna förpackningar av plast, metall och glas samt tidningar och pappersförpackningar. Det är viktigt att vi som konsumenter lämnar in förpackningarna till dessa stationer för att de ska kunna återvinnas.


Platsen för stationerna arrenderas ut av Gällivare Kommun till FTI. Städning och reparation som uppstår pga deras tömningar skall utföras av den som orsakat skadan.

Miljö- och byggkontoret skall bevaka att nerskräpning inte sker.

 

 


OBS! Kommunen ansvarar ej för felanmälningar på (ÅVS). Eventuell felanmälan ska göras direkt till Förpacknings- och tidningsinsamlingen FTI. 

Länk till felanmälan