Trädgårdsavfall

Exempel på trädgårdsavfall är gräs, kvistar, löv m.m. och ska lämnas på en Kavahedens återvinningscentral (ÅVC).