Hit lämnar du

Inom och utanför samhället finns många platser för dig att sortera och bli av med olika material och avfall. 

Återvinningsstationer (ÅVS)

Det finns totalt 22 återvinningsstationer där du kan återvinna tidningar och förpackningar av glas, metall, plats och papper.

Klicka här för att hitta närmaste återvinningsstation

Återvinningscentraler (ÅVC)

Totalt finns det 6 återvinningscentraler på landsbygden och 1 i tätorten (Kavaheden). Hit kommer privatpersoner och företag när de ska lämna sitt grovavfall, däck, el-avfall m.m.  Det brännbara avfallet krossas för att sedan transporteras till ett värmeverk där det energiutvinns.

Avfallet som går att återvinna hamnar bl.a. på en återvinningsmarknad (Alltinget) där prylar får en andra chans. Avfallet som inte kan förbrännas eller återvinnas exempelviss gips, isolering, fönsterglas m.m. hamnar på deponi. 

Genomskinliga säckar på samtliga återvinningscentraler (ÅVC)

Från och med 1 oktober 2019 så gäller genomskinliga sopsäckar på våra samtliga återvinningscentraler. Men det går bra att börja använda dem redan nu om man vill.

Varför ska man ersätta färgade säckar med genomskinliga?
Sopsortering i sig är en viktig komponent i ett fungerande samhälle. Avfall som förekommer ska insamlas, återanvändas och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Dessvärre hamnar en stor mängd avfall på fel ställe ute på våra återvinningscentraler, och utgör onödiga kostnader för kommuninvånare och påfrestningar på miljön.

Personalen på återvinningscentralerna utgår från att kunden sorterar avfallet rätt, dock är det inte alltid så. Färgade säckar kan dölja felsorterat avfall som hamnar på fel ställe. Konsekvensen av detta blir att Gällivare kommun får höga böter som påverkar varje skattebetalare. Med genomskinliga säckar kan personalen se vad som finns i den och se till att avfallet hamnar rätt. Kunder som samlar in avfallet i kartonger eller liknande och sorterar allt på plats, kan naturligtvis
fortsätta med det. Det viktigaste är att avfallet hamnar på rätt ställe!

För att underlätta införandet kommer personalen på återvinningscentralerna att dela ut genomskinliga säckar styckvis till konsumenter som kommer med färgade säckar, mellan 1 oktober till och med 31 december 2019.

Kunder som kommer in med färgade säckar efter 1 oktober kommer
att bli hänvisade till att sprätta säcken och sortera på plats.