Kavahedens återvinningscentral (ÅVC)

På Kavahedens ÅVC finns det möjligheter för en privatperson att bli av med all sorts avfall. Det finns en ramp där man kan sortera sitt avfall i olika fraktioner som sedan vägs och körs in på avfallsanläggningen innan det bearbetas eller körs vidare. Driften sköts av kommunens egen personal. OBS! för företag gäller andra regler.

OBS! Kavahedens avfallsanläggning tar ej emot 
1. Krossbart mtrl större än 50x50 cm (0,5m3). 
2. Stenar (alla stolekar). 

Från rampen kan du sortera följande i angiven ordning:

 • Restavfall 
 • Metallskrot
 • Brännbart avfall
 • Deponi
 • Behandlat trä
 • Obehandlat trä
 • Metallskrot
 • Brännbart grovavfall
 • Sammansatt och överstort avfall - möbler, heltäckningsmattor, slangar, presenningar
 • Deponi - keramik, porslin, tegel
 • El-avfall inklusive ljuskällor och vitvaror
 • Farligt avfall
 • Bilbatterier
 • Småbatterier

Karta Kavaheden

OBS! Från och med 1 oktober gäller genomskinliga avfallssäckar på våra samtliga Återvinningscentraler (ÅVC). Läs mer här.

Nedanför rampen kan du lämna:

 • Vitvaror
 • Elektronik
 • Bilbatterier
 • Farligt avfall
 • Småbatterier, glödlampor, lågenergilampor och lysrör
 • Kompost (löv, jord och gräs)
 • Trädgårdsavfall (Kvistar och grenar)
 • Däck

Där finns också en Återvinningsstation innan rampen där du kan lämna dina förpackningar och tidningar

 • Färgat glas  
 • Ofärgat glas
 • Kartonger och wellpapp
 • Tidningar
 • Metallförpackningar
 • Plastförpackningar (hårda och mjuka)

Här hittar du Kavahedens ÅVC

Vad händer med det utsorterade materialet?

Vi strävar efter en så bra sortering som möjligt för att få ett användbart material.

 • Obehandlat (rent) trä flisas och blandas ihop med gödsel och slam. Sedan läggs materialet i strängar för kompostering. Efter ungefär ett halvår har vi färdig anläggningsjord.
 • Behandlat trä flisas och skickas på förbränning.
 • Metall sorteras för att återvinnas.
 • Inerta material såsom betong, tegel, kakel krossas och används för att anlägga vägar m m.
 • Brännbara material skickas till olika värmeverk.
 • Material som det inte finns återvinningsmöjligheter för läggs på deponi (soptipp).

 


Kontakt:

Tel: 0970-818 985

Kavaheden öppettider:

Måndag: 7.30-15.30
Tisdag: 7.30-18.30
Onsdag: 7.30-15.30
Torsdag: 7.30-15.30
Fredag: 7.30-14.30

 
Maj - September: 
Även söndagar kl 12:00 till 16:00

Stängt röda dagar och klämdagar
Öppet halv dag före röd dag

Karta Kavaheden