Egen räkning

Vatten

En gång per år skickas mätaravläsningskort ut som sedan blir underlag för fakturan. Det är därför väldigt viktigt att kortet kommer in och inom angiven tid för att få en rättvis debitering kommande år. Anmälan om ägarbyten kan göras här.

Kontaktperson 

Margona Persson

tel: 0970-818 157

epost: margona.persson@gallivare.se

 

Renhållning

Vid frågor angående renhållningsräkningen, ägarbyten, begäran av extra tömning, extra kärl eller trasigt kärl kan man vända sig till Eva Engström.

Kontaktperson

Eva Engström

tel: 0970-818 208

epost: eva.engstrom@gallivare.se

 

Ansökan om uppehåll i avfallstömning

Om ni tänker ansöka om uppehåll för sophämtning från erat fritidshus måste ansökan vara inlämnad senast vecka 18.

Ansökan om uppehåll börjar gälla från och med det datum beslutet godkänts.

Läs mer

Kontaktperson (uppehåll)

Irina Liashenko

tel: 097 08 189 19

epost: irina.liashenko@gallivare.se

 

Slam

Vid frågor angående slamtömning kan man vända sig till Britt-Marie Kaati.

Tömningsperiod för enskilda brunnar och slutna tankar är maj till september. Ändrad intervall eller befrielse beslutas av Miljökontoret. Ansökan om ändrad intervall eller befrielse under pågående slamtömning godkännes ej

Kontaktperson

Britt-Marie Kaati

tel: 0970-818 000