Kontakta miljöavdelningen

 

Miljö- bygg- och räddningsförvaltningen
E-post

Expedition

Tel: 0970-818 000 vx
Fax: 0970-159 75

Förvaltningschef

Alexander Kult
Tel: 0970-818 000 vx

Miljöchef

Helena Olofsson

Miljöinspektörer

Minna Vesa

Per Nieminen

Johanna Hjerpe

Annika-Kajsa Petersson

Stina Waara

Assistent

Daniel Eriksson