Kontakta miljöavdelningen

 

Miljö- bygg- och räddningsförvaltningen
E-post

Expedition

Tel: 0970-818 000 vx

Tf. Förvaltningschef
Henrik Lyngmark
Tel: 0970-818 000 vx

Miljöchef
Helena Olofsson

Miljöinspektörer

Annika Pettersson

Irina Liashenko

Katri Nikulainen

Stina Waara

Administratör

Daniel Eriksson