Miljöstipendium

Miljöstipendium 2016

Miljöstipendiet tilldelas för att uppmuntra personer, företag, organisationer etc. verksamma inom kommunen till en fortsatt positiv utveckling och uppmärksamma genomförda intressanta miljöprojekt som gagnar miljövården inom kommunen. Urvalskriterier är att stipendiet skall utgå till enskilda grupper, företag och organisationer som utmärker sig i det viktiga arbetet för en bättre miljö.  

Årets miljöstipendium tilldelas Skogsbärsfröjd AB med motiveringen:

Med sina produkter på livsmedelsmarknaden medverkar Skogsbärsfröjd till ett hälsosammare och klimat smartare samhälle. Skogsbärsfröjd är ett lokalt företag i Puoltikasvaara vars skogsbärsprodukter är ekologiska och KRAV-märkta. Bären som de använder plockas här i Norrbottens skogar. KRAV-märkningen innebär att produkterna kontrolleras årligen. För att uppmuntra det ekologiska och lokalproducerade borde Skogsbärsfröjd få stipendiet. 

Foto: Daniel Mediatales

Tidigare stipendiater:

2015      Mats-Peter Åstot som byggt torvkåtan intill naturrum, Laponia.

2014      Aimo Vikman som driver ekologisk uppföding av nötkreatur Higlands Cattles

 

Känner du någon som gjort någonting riktigt bra för miljön?

Ge oss då förslag till kandidater för miljöstipendiet. Vi behöver få veta namn, adress och telefonnummer till stipendiaten, en kort beskrivning av miljöinsatsen och avsändarens namn och adress.