Samrådsmöte Nietsakdammen

Gällivare kommun avser att lämna in en tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen för att göra det möjligt att avveckla eller hitta ett alternativ för dammen vid Nietsakjavrres utlopp. Som ett led i tillståndsprocessen har samråd skett den 29 januari 2013 med berörda och allmänheten.

Nietsakdammens funktion

Samrådspresentation 2012-01-29

Samrådsredogörelse 2013-03-04

Utökat samrådsmöte 2013-08-13


Alla sakägare och berörda har möjlighet att yttra sig, 
senast 2013-02-12 till:

e-post: charlotta.lindberg@vmbyran.se

Vatten & Miljöbyrån
att. Charlotta Lindberg
Bergvikskurvan 11C
972 31 Luleå

Alla synpunkter är viktiga för att resultatet ska bli så bra som möjligt!