Debitering

Vatten

Vid vattendebiteringen sitter Margona Persson som svarar på frågor angående vattenräkningen.

En gång per år skickas mätaravläsningskort ut som sedan blir underlag för fakturan. Det är därför väldigt viktigt att kortet kommer in och inom angiven tid för att få en rättvis debitering kommande år.

Hon tar även emot anmälan angående ägarbyten.

Länk till taxor och avgifter

Renhållning

Vid renhållningsdebitering sitter Eva Engström som svarar på frågor angående renhållningsräkningen. Hon tar emot ansökningar om uppehåll och ägarbyten. Begäran av extra tömning, extra kärl eller trasigt kärl.

Om ni tänker ansöka om uppehåll för sophämtning från erat fritidshus måste ansökan vara inlämnad senast vecka 18.

Ansökan om uppehåll börjar gälla från och med det datum beslutet godkänts.

Slam

Vid slamdebitering sitter Anita Winsa som svarar på frågor angående slamtömning.

Tömningsperiod för enskilda brunnar och slutna tankar är maj till september. Ändrad intervall eller befrielse beslutas av Miljökontoret. Ansökan om ändrad intervall eller befrielse under pågående slamtömning godkännes ej.


Vatten:

Margona Persson
Tel: 0970-818 157

Renhållning:

Eva Engström
Tel: 0970-818 208

Slam:

Anita Winsa
Tel: 0970-818 287