Ändring i bussturlistan

Det har gjorts en förändring av tidtabellen på Linje 10 som gäller from torsdag 22 augusti.

Länk till mer information