Bidrag till vägföreningar för enskilda vägar

Vi saknar följande uppgifter från samtliga vägföreningar:

  • Organisationsnummer
  • Uppgifter för utbetalning (t.ex PG, BG, bankkontonr)
  • Kopior av protokoll från förenings- och styrelsesammanträden. 

Notera att

  • Ny ansökan ska skickas in varje år
  • Om statsbidrag erhålls, vänligen ange det tillsammans med vägnumret.
  • Sista datum är den 15 januari.

 

Ansökan och protokoll ska skickas till:

Gällivare Kommun
Samhällsbyggnads- och Teknikförvaltningen
Tingshusgatan 8-10
982 81 Gällivare