Driftstörningar i trygghetslarm

Gällivare kommun har under veckan haft en fördröjning i larmhanteringen på grund av driftsstörningar hos leverantör. Gällivare kommun har hela tiden arbetat i dialog med leverantör för att åtgärda problematiken och har bevakat larmsystemet för att kunna åtgärda eventuella driftstörningar, alla trygghetslarm är hanterade och idagsläget finns en kort fördröjning i larmhanteringen. Leverantören garanterar att driftstörningarna är åtgärdade senast fredag 2020-10-16.