Eldningsförbud i länet upphör

Det generella eldningsförbudet i Norrbottens län upphör den 7 augusti klockan 12.00.

Länsstyrelsen har efter samråd med räddningstjänsterna i länet beslutat att upphäva beslutet om att förbjuda all eldning i länet.

Risken för att en brand ska uppstå i skog och mark har minskat. Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster. Trots det uppmanar räddningstjänsterna till försiktighet när man eldar utomhus.

Fortsatta bedömningar och analyser av SMHI:s brandriskdata görs av räddningstjänsterna.

På vissa platser i länet råder fortsatt brandrisk och lokala eldningsförbud kan komma att beslutas av berörd kommun. Kontakta därför din kommun om vad som gäller.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida