Föreställningen Varjoitten voima inställd

Varjoitten voima - övernaturliga berättelser från Torne Lappmark som skulle ha gått av stapeln fredag 6 november har blivit inställd p.g.a Covid-19.