Frivilliga resursgruppen FRG

Tänk dig att det händer något allvarligt i Gällivare kommun. En stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir förorenat eller någonannan så kallad extraordinär händelse. I sådana situationer dyker det alltid upp människor som vill hjälpa till. Är du en av dem? Då kanske det skulle passa dig att vara med i FRG – en frivillig resursgrupp.Gällivare kommun och Civilförsvarförbundet i Gällivare skall tillsammans hjälpas åt att etablera och utbilda en frivillig resursgrupp under hösten2013.

Länk till mer information.