Geofysisk mätning från helikopter

Under slutet av juli månad kommer lågflygning att genomföras i ett område mellan Dokkas och Ullatti i Gällivare kommun.

Mätningen ingår i ett undersökningsprogram för mineralprospektering utfört av Talga Battery Metals AB. Inom mätområdet (se kartan) flyger en helikopter längs parallella linjer på c:a 80 meters flyghöjd. En mätsond hänger 30 – 40 meter under helikoptern. Flygningarna planeras starta ca 20 juli kommer att pågå ca 5 - 7 dagar under dagtid. Mätningen genomförs av SkyTEM Surveys ApS, Danmark.

För ytterligare information kontakta:
Hans Lindberg, GeoVista AB, 070 209 8031
Emil Nielsen, SkyTEM Surveys ApS, +45 2429 7641
Tom Kearney, Talga Battery Metals AB, 076 782 5397