Klass 2-varning för mycket höga flöden

På grund av den snabba snösmältningen har SMHI utfärdat en klass 2-varning för mycket höga flöden. I Gällivare kommun är det i nuläget små och medelstora vattendrag som berörs.

Läs mer på SMHI´s hemsida