Vad skulle du göra om din vardag vänds upp och ner?

Frågan är bara när. Någon gång händer det.

Krisberedskapsveckan hålls mellan den 6-12 maj då Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Gällivare kommun uppmärksammar krisberedskap.

Läs mer här: