Kunskapshuset vinnare av årets arkitektur

Juryns motivering på Swedish Design Awards by Rum 2021 lyder: Vad som händer när ett helt samhälle ska flyttas är nästan omöjligt att förstå. Särskilt i fallet med Malmberget som helt elimineras och med det också minnen och historia. Det röda Kunskapshuset är nu redo att ta emot 1000 personer varje dag, i sin stolta gestaltning dominerad av samisk kultur och dess hantverk med inspiration av såväl gruvan som naturen.

Kunskapshuset är ett stort projekt som pågått i över fem år. Skolans personal och elever, kommunens tjänstemän och politiker, LKAB, arkitekter, tekniska konsulter och entreprenörer och tre samiska konstnärer har alla bidragit till Kunskapshuset. Det är en byggnad som med sin arkitektur både manifesterar och länkar samman ett komplext innehåll och ett komplicerat sammanhang. Priset By Rum delas ut för åttonde året till aktörer inom svensk arkitektur och design. Kunskapshuset har ritats av Liljewall Arkitekter och MAF Arkitektkontor i samarbete.

Den samiska kulturen har varit drivkraft i projektet
Den samiska kulturens bildvärld har fångat upp och i huset ser man det i mönster och färger.
– Den samiska kulturen tilltalar mig mycket som människa och det beror ju på att den är så starkt sammanlänkad med den storslagna naturen. Under projektets gång kontaktade vi därför tre samiska konstnärer, målaren Anders Sunna, glaskonstnären Monica Edmondsson och textilkonstnären Britta Marakatt-Labba. De fick i uppdrag att skapa unika konstverk för att knyta an byggnaden till ursprungskulturen, säger Lars Olausson, gestaltningsansvarig arkitekt på Liljewall.
Ett av verken är en ljusbrunn i entréhallen som kallas Ája vilket betyder kallkälla, det andra en stor betonggjutning föreställande en samisk stjärnhimmel som ska ingraveras i en över 21 meter lång del av fasaden. En konstruktion och tillverkningsprocess som har varit komplex.

Konstruktion
Den sex våningar höga, asymmetriska byggnaden har en distinkt träprofil med iögonfallande exteriöra och interiöra träinslag som utmärker den. Det är en flexibel och vacker utbildningsmiljö rustad för framtidens behov av förändring och utveckling.
Fasaden är uppbyggd av limträ och glas genom vertikala träpelare. Pelarna, alla med olika form och snitt, har placerats parvis vilket skapar variation och omväxling när förbipasserande går längs med byggnaden. Skolan upplevs i vissa vinklar sluten och i andra helt uppglasad.
Rött är den markanta och återkommande kulören som ger byggnaden och interiörerna en stark identitet. Färgen återkommer i de fiskbensmönstrade undertaken, pelare och i inredningen. En stor del av den fasta inredningen, och delar av den lösa inredningen, har formgivits och tillverkats specifikt genom Liljewall för att överensstämma med Kunskapshusets övergripande karaktär. Ett tydligt exempel är den sittbänk som inspirerats av det samiska mönster som legat till grund för skolans gestaltning.
I den stora entréhallen finns en platsspecifik trappa. ”Dagbrottet”, som trappan kallas, bryter sig upp våning för våning för att avslutas med en konferenslokal med utsikt över lågfjället Dundret.

Fun facts:
Ca 7 mil spaltpanel.
2519 kvadratmeter fönster.
156 kubikmeter fasadfenor.
2400 gängstänger som monterar fast fenorna.
1208 ritningar för tillverkning av trappan.
Ca 24000 kvadratmeter bruttoarea (husets totala storlek inkl. garage).
Takhöjd i Dagbrottet ca 22,55 meter.
590 dörrar.