Läsårsplan för skolåret 2016/2017

Läsårsplanen för 2016/17 är nu beslutad. Höstterminen 2016 startar den 25 augusti.

Länk till läsårsplaner.

Foto: Daniel Olausson/Mediatales