Nominera till 2019 års idrottsstipendium

Vilka blir 2019 års stipendiater? 

Idrottsungdom och Ungdomsledare
Stipendierna utdelas till en aktiv idrottsungdom och en ungdomsledare inom Gällivare kommun som såväl i skolarbetet/yrket som i sin idrotts- och ungdomsledargärning utmärkt sig för kunnighet, gott kamratskap och framstående resultat under 2019.

Nomineringar till stipendierna kan lämnas av såväl föreningar som enskilda inom kommunen och nomineringarna måste komma in till Ungdom-, fritid och kulturförvaltningen senast den 31 maj 2020.

Kommunstyrelsen beslutar om fördelning av stipendierna som utdelas en gång varje år.

Blankett finns att hämta på: www.gellivare.se/fritid-idrott/ eller hos Annette Nilsson-Springare, Kommunhuset, Ungdom-, fritid och kulturförvaltningen.