Ny dragning av kommunrundan

Ny dragning kommunrundan
Ny dragning av kommunrundan.

En omdragning av kommunrundan har skett i syfte att tillgängliggöra spåret för allergiker samt för att minska antalet vägövergångar och problem med grus i spåren, då den tidigare sträckningen gick i nära anslutning till gångstig.

För att minska antalet övergångar på ridstigen, som korsar skidspåret, kommer preparering av den borttagna sträckan inte att genomföras.

Vi hänvisar alla skidåkare till den nya sträckningen. Parkeringsplats finns längs Treenighetensväg.

Då både ryttare med häst och skidåkare rör sig i området vill vi uppmana till visad respekt för varandra, sänk hastigheten på de platser där ridstig och skidspår möts.

Gammal dragning av kommunrundan
Gammal dragning av kommunrundan.