Ny sträckning av skoterleden Malmens Väg

Den nya sträckningen börjar att gälla från den 4 mars 2013. Skoterförare uppmanas därför att visa försiktighet vid platsen för omläggningen och respektera aktuell ny led som markeras med kryssmarkering i terrängen.  Det  är en 6 km lång sträcka av att vinterleden Malmens Väg (ca 5 km söder om Nattavaaraby) som har lagts om i en östlig sträckning parallelt med tidigare ledsträckning.

Länk till karta