Promenadstråk runt Nuolajärvi

Vid Nuolajärvi fortsätter arbetet med promenadstråket som ska kopplas ihop till en slinga runt sjön.

I den östra delen av friluftsområdet har nu spänger kommit på plats som kompletterar naturstigen och gör att man kan ta sig torrskodd över blötare partier. Arbetet med den stora rastplatsen i södra änden av sjön fortsätter och pågår så länge vädret tillåter. Välkomna ut!

Spänger

Rastplats