Rättvist med rätt avgift inom förskola och fritidshem

Under senhösten 2019 har barn- och utbildningsförvaltningen kontrollerat de inkomstuppgifter som vårdnadshavare med barn inom förskola/fritidshem år 2017 lämnade  det året.

Kontrollen genomförs varje år och är viktig ur rättvisesynpunkt. Alla ska betala rätt avgift.

Jämförelese Skatteverket - förskola/fritidshem
Genom att jämföra den totala årsinkomsten för 2017 enligt skatteverkets register och dela denna med 12 får kommunen fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan            
med den inkomstuppgift ni  lämnat och som är registrerad inom förskola/fritidshem i Gällivare Kommun.            
            
Vårdnadshavare har  ansvar  att meddela rätt inkomst och familjeförhållande (=personer  med gemensamt hushåll) för  att avgiften inom förskola/fritidshem blir rätt i ert hushåll.    

Har ni  betalt för mycket eller för lite avgift inom förskola/fritidshem 2017?             
Visar det sig att den lämnade inkomstuppgiften för 2017 varit högre/lägre än den faktiska inkomsten, innebär det att vi i efterhand fakturerar/betalar tillbaka avgift. Har ni  betalat för lite under 2017 kommer ni att få en faktura.            
Har ni betalat för mycket kommer vi att återbetala överskottet.    

Vill ni veta mer?            
Har ni frågor eller vill veta mer, kan du kontakta oss på avgiftskontroll@gallivare.se           
            
Ni kan även kontakta förskoleenheten
på telefon: 0970-81 86 41