Skolchefen i heta stolen

Skolan i Gällivare och då särskilt Sjöparkskolan har varit i blickfånget senaste tiden.
Lärarbristen har förutom ofrivilliga håltimmar för eleverna inneburit tråkiga rubriker och förmodligen många oroliga föräldrar.
Eva Martinsson är förvaltningschef för Barn- och ungdom i Gällivare och ytterst ansvarig chef.

Vi satte henne i heta stolen för att få veta hur det blev så här och vad hon gör för att lösa problemet.