Snöröjning av Ritsemvägen

Snöröjning från Stora Sjöfallet–Ritsem, utföres endast vardagar. Mellan 6 mars-2 maj 2021 kommer vägen att snöröjas även under helger.

Under vårvintern är trafiken intensiv, med stort inslag av breda fordonsekipage. Tidvis förekommer hinder i form av svallis och drivbildning. Vid extrema väderförhållanden kan det ta 48 timmar eller längre innan vägen är farbar.

Vid extraordinära händelser, tex laviner, kan det ta ännu längre tid. Ritsemvägen är en enskild väg och har en lägre standard än motsvarande allmänna vägar. Mötesplatser längs vägen är markerade med stolpar. Uppställning av fordon och husvagnar får endast ske på anvisade platser.

Färd sker på egen risk. Sänk hastigheten, visa hänsyn till medtrafikanter och strövande renar.

Felanmälan: Kommunens Servicecentral, 0970-818 213 alt. app eller www.gallivare.se

Ritsemvägens Samfällighetsförening