Lisa Larsson tilldelas socialnämndens stipendium 2020 av Annette Viksten Åhl, förvaltningschef Socialförvaltningen. Foto: Michael Renström

Socialnämndens stipendium 2020 tilldelas Lisa Larsson

Lisa Larsson erhåller socialnämndens stipendium 2020 på 3000 kronor.

Lisa erhåller stipendiet utifrån följande kriterier:

• Bra bemötande och samverkan med brukare och arbetskamrater.
• Lyhörd samt förmåga till empati för andra människor.
• Gott omdöme samt positiv, ser möjligheter istället för problem.
• Goda studieresultat som används i det praktiska omvårdnadsarbetet, för brukaren på ett positivt sätt.
• En god förebild för omvårdnadsarbetet, ett positivt förhållningssätt till brukarna och personer i deras omgivning.

Lisa har läst till undersköterska på Vård- och omsorgsprogrammet på Välkommaskolan.

Grattis!