Sopning av grus i tätorten

Denna vecka och nästa pågår det sopning av grus i Gällivare centrum och därefter påbörjas sopning i Malmbergets centrum. Vi vädjar därför till alla fordonsförare att hålla sig till datumparkeringen för att få ett fint och rent centrum.

Datumparkering gäller inom tätorterna mellan 02:00-08:00 (gäller under perioden 1/10-15/6). Detta innebär tillåten parkering: udda datum - jämt husnummer, jämt datum - udda husnummer. Vi kommer även att öka parkeringsbevakningen under denna period.

Skräp i kommunen
Vi har påbörjat skräpplockning i tätorten och vädjar till alla att lägga allt skräp i papperskorgar och ta gärna själva upp störande skräp för att vi skall få ett rent och fint samhälle.
Tillsammans kan vi få det fint!

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen