Fortsatta störningar i vattendistributionen i Mårdsel

En brand i Mårdsels vattenverk har medfört stopp i vattenleveransen. Ett 20-tal abonnenter är drabbade.
Vattentank är utkörd till träffpunkten. Provisorisk vattenförsörjning är löst tills vidare. Vissa störningar och lågt tryck kan förekomma. Kokrestriktioner råder.