Störningar i vattenförsörjning och framkomlighet på Myrviksgatan

Under veckorna 48-51 genomför Gällivare kommun en upprustning av vatten-, avlopps- och dagvattenledningar på Myrviksgatan, mellan Kyrkstugugatan och Lasarettsgatan. Arbetena medför att gatan schaktas upp och att det kommer att uppstå dagliga stopp i vattenförsörjningen.

Länk till mer information.