Tillfälliga skoterförbudsområden 2021

Här hittar du de tillfälliga skoterförbudsområdena som innefattar Tjuonajokk, Girjas, Kirka samt Granlandet och väster om Ritsem.

Från förbudet undantas personal som anges i § 1, Terrängkörningsförordningen.

Ortsbor, markägare, verksamhetsutövare eller andra med särskild rätt eller intresse kan ansöka om dispens hos Gällivare kommun, post@gallivare.se.

Ansökan ska beskriva tidpunkt, syfte och väg för den planerade skoterfärden. Beslutet om förbud kan överklagas. Överklagan inlämnas till Gällivare kommun, 982 81 Gällivare eller post@gallivare.se

Tillfälligt skoterförbud i Granlandet 2021 Tillfälligt skoterförbud väster om Ritsem 2021
Tillfälligt skoterförbud Tjuonajokk-, Girjasområdet Tillfälligt skoterförbud Tjuonajokk-, Kirkaområdet