Väg avstängd för genomfartstrafik

När: 20-24 september
Var: Sträckan Granhult by till Ullattivägen 394

Vägen, enligt bild, kommer att vara avstängd för genomfartstrafik med start på måndag den 20 september. Detta på grund av att en bro måste åtgärdas. Skyltar har placerats ut i både Granhult by och vid Ullattivägen.

Frågor? Vänligen kontakta vägmästaren Linda vid Sveaskog linda.svedberg@sveaskog.se